Щотижневі заняття

Навчальна програма, сформована на основі базового компоненту дошкільної освіти України та орієнтована на розвиток емоційного інтелекту, критичного мислення, комунікаційних навичок, щотижневе блочно-тематичне планування

Варіанти відвідування та перелік щотижневих занять
 • Ранковий 08:30—13:00, дворазове харчування (150 грн/день)
  • Англійська мова

  • Арт-розвиток

  • Музика

  • Розвиток мовлення

  • Емоційний інтелект

  • Навчання грамоти

  • Віконечко у природу

  • Ейдетика

  • Логоритміка

  • Логіко-математичний розвиток

  • Нейрофітнес

 • Повний день 08:30—18:30, чотириразове харчування (240 грн/день)
  • Англійська мова

  • Арт розвиток

  • Логіко-математичний розвиток

  • Ейдетика

  • Нейрофітнес

  • Емоційний інтелект

  • Музика

  • Навчання грамоти

  • Логоритміка

  • Розвиток мовлення

  • Дитина в соціумі

  • Фізичний розвиток

  • Літературна скринька

  • Лего-конструювання

  • Хореографія

  • Казкотерапія

  • Творча майстерня

Розвиток мовлення
 • Формування і розвиток у дітей мовленнєвих умінь і навичок

 • Збагачення словникового запасу

 • Засвоєння елементарних знань про культуру мовлення

 • Розвиток зв’язного діалогічного і монологічного мовлення, оволодіння контекстним мовленням

Ейдетика

Розвиток пам’яті і образного мислення

 • Формування уміння використовувати асоціації у процесі пізнання навколишнього світу

 • Оволодіння навичками відтворення інформації

 • Розвиток креативності

 • Тренування пам’яті, уважності і кмітливості

Віконечко у природу
 • Розширення орієнтації дітей в навколишньому середовищі та формування пізнавальних здібностей

 • Виховання бережливого ставлення до природи

 • Формування навичок екологічно доцільної поведінки в навколишньому середовищі

 • Ознайомлення з предметами, явищами неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї

Англійська мова
 • Оволодіння навичками спілкування іноземною мовою

 • Формування і збільшення словникового запасу

 • Розвиток вміння комунікувати на іноземній мові: розповідати про свої уподобання, улюблені страви, іграшки, одяг, погоду і багато іншого

 • Пізнання особливостей англомовних країн

Акторська майстерність

Це подорож у світ творчості, де дитина, занурюючись в атмосферу театру, розвиває сценічну мову, вчиться сценічним рухам і зможе подолати свої психологічні бар’єри

 • Навчання формуванню своєї думки і виразному її висловлюванню

 • Розвиток комунікабельності

 • Освоєння невербальних засобів спілкування (специфічні міміка, жести та інше)

 • Формування у дітей відчуття впевненості у собі

Хореографія
 • Набуття танцювальних навичок і їх застосування у різних сферах

 • Розвиток ритмічності та пластичності

 • Виявлення художнього хисту до танцю і його розвиток

 • Формування правильної постави, зміцнення сили і рухливості кістково-м’язового апарату

Фінансова грамотність

Курс допоможе оволодіти базовими фінансовими термінами і правилами поводження з грошима

 • Вивчення основних термінів і правил фінансової поведінки

 • Формування навичок прийняття фінансових рішень в ігровій формі

 • Набуття життєво необхідного досвіду грамотної поведінки з грошима

 • Вироблення комунікаційних, організаційних, аналітичних навичок на основі власних суджень і отриманих знань про фінансові поняття та механізми

Емоційний інтелект
 • Інтенсивний емоційний розвиток дитини

 • Навчання розумінню цінності і значення кожної емоції

 • Формування вміння керувати власними емоціями

 • Розвиток уміння налагоджувати і підтримувати стосунки з іншими людьми

Читання

Формування навичок читання у дитини — досить складний і трудомісткий процес. Заняття з навчання читанню дошкільнят необхідно розбивати на кілька етапів

 • 1 етап — вчимо і запам’ятовуємо літери. На цьому етапі відбувається навчання дитини розрізняти букви і розуміти їх правильну вимову і читання («ЕМ» — «М»; «ЕС» — «С»)

 • 2 етап — читання складів з різним ступенем складності

 • 3 етап — починаємо розуміти сенс прочитаного слова

 • На 4 етапі дитина вчиться розуміти сенс прочитаного речення або коротких текстів для читання дошкільнят

Підготовка руки до письма
 • Розвиток спритності рук і пальців

 • Удосконалення точності і впевненості руху руки

 • Формування графічних навичок

 • Навчання правильній посадці при письмі

Сенсорний розвиток

Основа для удосконалення практичної діяльності дитини

 • Збагачення чуттєвого досвіду дитини

 • Формування довільної уваги і пам’яті

 • Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання

 • Розвиток вміння порівнювати форми, знаходити їх схожість і відмінність з уже відомими предметами

Математика
 • Пізнання простих геометричних фігур, цифр, основних понять і правил

 • Розвиток предметно-образного мислення

 • Формуванні і розвиток навичок лічби, опанування арифметичних операцій з числами і цифрами

 • Розвиток логіки, мислення, уяви

Лего-конструювання

Діти — природжені конструктори, дослідники і винахідники. Ці, закладені природою задатки найшвидше реалізуються й удосконалюються у конструюванні

 • Пізнання конструктивних властивостей окремих деталей, можливостей їх з’єднання, комбінування, оформлення

 • Розвиток зацікавленості у пізнанні нового, кмітливості, творчості, законів гармонії і краси

 • Розвиток дрібної моторики

 • Розвиток навичок колективної роботи

Фізичний розвиток і сенсорна інтеграція

Формування здатності сприймати інформацію за допомогою органів чуття, поєднувати цю інформацію з іншими відомостями, що зберігаються в пам’яті, фізично діяти відповідно до отриманої інформації

 • Розширення усвідомлення «Я-образу» шляхом концентрації уваги на власних відчуттях (тілесних, емоційних і т. д.)

 • Формування «Я-соціального» на основі комунікативних навичок і умінь

 • Усвідомлення міжособистісних відносин у групі для навчання більш ефективній взаємодії за її межами

 • Розвиток навичок самопізнання, самореалізації і саморегуляції, за рахунок зниження комунікативних бар’єрів і психологічного захисту

Проектна діяльність
 • Пошук і використання необхідної інформації у своїх цілях

 • Навчання дітей чіткому розподілу і плануванню свого часу

 • Створення різного роду проектів, залежно від вікової категорії

 • Сприяння різнобічному розвитку особистості дитини: вона стає цілісною, всебічно розвиненою особистістю з добре розвиненою самооцінкою і вмінням відповідати за всі свої дії.

Музика
 • Розвиток музичних здібностей (музичний слух, відчуття ритму)

 • Координація слуху і голосу

 • Знайомство з національною і музикою народів світу

 • Збагачення сенсорного досвіду

Арт-розвиток
 • Формування основ художньої культури, морально-естетичних якостей особистості

 • Оволодіння дитиною певними художніми засобами вираження, притаманними різним видам мистецтва, і відображення з їх допомогою своїх почуттів, свого ставлення до світу, своїх творчих задумів

 • Забезпечення і задоволення особливих потреб у вихованні та навчанні

 • Організація корекційно-компенсуючої, корекційно-розвивальної роботи з дітьми, заснованої на їх посильної участі в різноманітних видах і формах художньо-творчої діяльності (художньо-мовленнєвої, музичної, образотворчої, декоративно-прикладної, театралізованої)

Казкотерапія
 • Освоєння розуміння різниці між добром і злом

 • Розуміння і пізнання особливостей навколишнього світу

 • Збагачення словникового запасу і розвиток мовлення

 • Боротьба з проявами агресії у малюка, нездатністю дійти згоди з батьками чи однолітками, позбавлення своїх страхів

Розвиток комунікаційних навичок
 • Пізнання навколишнього світу

 • Формування і розкриття свого власного внутрішнього світу

 • Засвоєння ввічливих форм спілкування і мовленнєвого етикету

 • Вивчення особливостей емоційного спілкування з дорослими і однолітками, ініціативного спілкування зі співрозмовником

Реєстрація

Запрошуємо малят у цікавий світ пізнання і розвитку!